Trò chơi trên bàn - Đánh cờ tướng online

Quay lại
Tiếp theo

Thứ năm, 29/02/2024 | 03:40 GMT+7


Tóm tắt luận án Tiến Sĩ hoàn chỉnh của NCS Phạm Hoàng Hiển, chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Tên đề tài: “Nghiên cứu lòng trung thành đối với tổ chức của đội ngũ y bác sỹ tại cơ sở y tế tư nhân khu vực Đông Nam Bộ”.

Tác giả: Phạm Hoàng Hiển, Khóa: I

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 9340101

Người hướng dẫn 1: TS. Trần Thanh Tuấn

Người hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Bích 

Xem chi tiết nội dung tóm tắt luận án