Trò chơi trên bàn - Đánh cờ tướng online

Quay lại
Tiếp theo

Chương trình đào tạo khoa Cơ bản

1.     PHẦN THỨ HAI:  Chương trình đào tạo ( Theo hệ thống tín chỉ ).

 

I./ Các môn học chung toàn trường.

TT

Mã môn học

Tên môn

Số TC

Số giờ

Số giờ lên lớp

Số giờ BT/TH trên lớp

1

C0-01

Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lê nin 1

2

30

21

9

2

C0-02

Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lê nin 2

3

45

33

12

3

C0-03

Tư tưởng HCM

2

30

21

9

4

C0-04

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

3

45

33

12

5

C0-05

Pháp luật Đại cương

2

30

21

9

6

C0-06

Kỹ năng mềm

2

36

18

18

7

C0-07

Tiếng anh 1

4

72

35

37

8

C0-08

Tiếng anh 2

4

72

35

37

9

C0-09

Tiếng anh 3

4

72

35

37

10

C0-10

Tiếng anh 4

4

72

35

37

11

C0-11

Tiếng anh 5

4

72

35

37

12

C0-12

Tiếng Nhật 1

 

 

 

 

12

C0-13

Tiếng Nhật 2

 

 

 

 

13

C0-14

Tiếng Nhật 3

 

 

 

 

14

C0-15

Tiếng Nhật 4

 

 

 

 

 

II./ Các môn học chung Khối Kỹ thuật - Công nghệ.

   ( Gồm các ngành XD, CNMT, CNTT, ĐTVT )

TT

Mã môn học

Tên môn

Số TC

Số giờ

Số giờ

lên lớp

Số giờ BT/TH trên lớp

1

C1-01

Toán cao cấp 1

3

45

30

15

2

C1-02

Toán cao cấp 2

3

45

30

15

3

C1-03

Toán cao cấp 3

3

45

30

15

4

C1-04

Xác suất & thống kê toán

3

45

30

15

5

C1-05

Vật lý 1

3

45

 

 

6

C1-06

Vật lý 2

2

30

 

 

7

C1-11

Tin đại cương

3

45

30

15

 

III./ Các môn học chung Khối Kinh tế - Xã hội.

( Gồm các ngành QTKD, DL, QHQT, TCNH,TTH, NN )

 

TT

Mã môn học

Tên môn

Số TC

Số giờ

Số giờ lên lớp

Số giờ BT/TH trên lớp

1

C2-01

Toán cao cấp 1

2

30

20

10

2

C2-02

Toán cao cấp 2

2

30

20

10

3

C2-03

Xác suất & thống kê

3

45

30

15

4

C2-04

Tin học đại cương

3

45

18

27

5

C2-06

Tâm lý học đại cương

2

36

30

6

6

C2-15

Pháp luật kinh tế

3

45

33

12

§   

 

1. Để vào học trường đại học Đông Đô thí sinh chỉ cần đăng ký xét tuyển. Ưu tiên cho những thí sinh đăng ký trước 

 2. Tặng 100 suất học bổng trong năm 2015

 3. Hỗ trợ sinh viên vay vốn không lãi suất từ quỹ hỗ trợ sinh viên Việt Nam

4. Tìm việc làm thêm cho sinh viên với mức lương tối thiểu 2 triệu đồng/ tháng

5. 98 % sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp (25% sinh viên có việc làm ở nước ngoài)

- Tải phiếu đăng ký xét tuyển tại đây: //kxcd.net/home/file/Mauxinxettuyen.doc