Trò chơi trên bàn - Đánh cờ tướng online

Quay lại
Tiếp theo

Giới thiệu về Đại học Đông Đô

Trường Đại học Đông Đô (viết tắt HDIU) được thành lập vào ngày 03 tháng 10 năm 1994 theo Quyết định số 534/TTg của Thủ tướng chính phủ. Trải qua 30 năm thành lập Trường Đại học Đông Đô đã từng bước khẳng định là một trường Đại học uy tín, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực.

 Sứ mệnh - tầm nhìn - giá trị cốt lõi