Trò chơi trên bàn - Đánh cờ tướng online

Quay lại
Tiếp theo

Chuẩn đầu ra ngành Tài chính ngân hàng

 1/ Về phẩm chất đạo đức:

-         Trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

-         Chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, nội quy quy chế của nhà trường.

-         Có lòng yêu nghề, có đạo đức nghề nghiệp, có lối sống lành mạnh, trung thực.

-         Sinh viên phải đạt điểm rèn luyện theo quy định của Đại học Đông Đô.

2/ Về kiến thức:

-         Sinh viên tốt nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Điều 27 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy (Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT). Cụ thể:

-         Sinh viên tốt nghiệp phải tích lũy đủ số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo đại học theo chuyên ngành được đào tạo, không còn nợ học phần/môn học nào.

-         Có các chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh và Giáo dục Thể chất.

-         Trình độ ngoại ngữ:  Sử dụng thông thạo trong chuyên môn một trong trong các ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn.

-         Trình độ tin học: Trình độ B (không chuyên)

-         Trình độ chuyên môn:

          + Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng; nắm vững  kỹ thuật và có kiến thức thực tế để giải quyết các công việc được giao.

          + Tích lũy được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng để phát triển kiến thức mới và tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

          + Có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật kinh tế, pháp luật tài chính – ngân hàng và bảo vệ môi trường.

          + Có khả năng vận dụng các phương pháp nghiên cứu kinh tế khác nhau phù hợp với mục tiêu nghiên cứu để giải quyết những vấn đề phức tạp.

          + Có khả năng thực hiện một số nghiệp vụ chủ yếu của ngành tài chính – ngân hàng như huy động nguồn lực tài chính, tín dụng, thanh toán trong nước và quốc tế, kinh doanh ngoại hối, kế toán - kiểm toán.

          + Có khả năng tham gia các hoạt động cơ bản về tư vấn, marketing, đánh giá rủi ro, kinh doanh chứng khoán trong hoạt động của các NHTM và tổ chức tín dụng.

          + Có khả năng thực hiện cácc công việc cơ bản về kế toán tài chính, phân tích và lập kế hoạch tài chính, tổ chức thống kê hoạt động kinh doanh, sáp nhập doanh nghiệp, định giá tài sản có liên quan đến hoạt động nghiệp vụ.

          + Nắm vững kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp, quản trị ngân hàng thương mại, quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

3/ Về năng lực:

§         Kỹ năng nghề nghiệp

-          Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành tài chính – ngân hàng trong những bối cảnh khác nhau.

-           Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng các kiến thức mới để giải quyết những vấn đề trong hoạt động quản lý, kinh doanh lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

-           Có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những khác biệt trong hoạt động tại các vùng miền và địa phương.

§          Kỹ năng công cụ (khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học):

-           Ngoại ngữ:

            + Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức độ có thể hiểu ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo.

            + Có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý tình huống chuyên môn thông thường.

            + Có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đ đến công việc chuyên môn.

-           Tin học:

Có kỹ năng sử dụng máy vi tính đẻ phục vụ công tác chuyên môn.

 4/ Hành vi - Ý thức:

-         Có tác phong làm việc chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm.

-         Có ý thức quan tâm đến sự phát triển của đơn vị.

-         Có ý thức tự giác, tự học để nâng cao trình độ và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp.

-         Tự tin, có bản lĩnh và tự khẳng định năng lực của bản thân thông qua công việc được giao.

           Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng Đại học Đông Đô được cấp Bằng CỬ NHÂN, Bảng điểm và Hồ sơ sinh viên (chứng nhận đạt chuẩn về kiến thức, phẩm chất đạo đức, sức khỏe, hành vi và thái độ).

5/ Vị trí công tác có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp (cơ hội nghề nghiệp):

-           Chuyên viên quản lý tín dụng ngân hàng

-           Chuyên viên quản lý tài chính ngân hàng thương mại

-           Chuyên viên kinh doanh quĩ

-           Chuyên viên quản trị tài sản và nguồn vốn

-           Chuyên viên tài chính thương mại

-           Chuyên viên phân tích tài chính doanh nghiệp

-           Chuyên viên định giá tài sản

-           Chuyên viên kinh doanh chứng khoán

-           Chuyên viên quản lý quỹ

 

1. Để vào học trường đại học Đông Đô thí sinh chỉ cần đăng ký xét tuyển. Ưu tiên cho những thí sinh đăng ký trước 

 2. Tặng 100 suất học bổng trong năm 2015

 3. Hỗ trợ sinh viên vay vốn không lãi suất từ quỹ hỗ trợ sinh viên Việt Nam

4. Tìm việc làm thêm cho sinh viên với mức lương tối thiểu 2 triệu đồng/ tháng

5. 98 % sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp (25% sinh viên có việc làm ở nước ngoài)

- Tải phiếu đăng ký xét tuyển tại đây: //kxcd.net/home/file/Mauxinxettuyen.doc