Trò chơi trên bàn - Đánh cờ tướng online

Thứ ba, 09/01/2024 | 09:59 GMT+7


Lịch làm việc tuần 2 năm 2024 từ 08/01 đến 12/01/2024

Theo đó, trong tuần làm việc thứ 2 của năm 2024 Ban Lãnh đạo Trường Đại học Đông Đô sẽ triển khai các hạng mục công việc mới như: Tổ chức xét tốt nghiệp Đại học; Tổ chức họp mạng lưới đảm bảo chất lượng; Ký hợp tác với Học viện Chuson của Hàn Quốc....

Cụ thể lịch chi tiết Tuần của Ban lãnh đạo Trường tham khảo dưới đây: